Pārvaldīšana & Izīrēšana
Shoreline Download Pārvaldīšana
Shoreline Download Izīrēšana
Shoreline Download Grāmatvedība & Atskaites
Shoreline Download Iekšdarbi & Mēbelēšana
 

 

PĀRVALDĪŠANA

Lielisks pakalpojums īpašniekiem, kuri pašreiz savus īpašumus izīrē un grib lai kāds administrē visus ar to saistītos jautājumus, un arī tiem, kuri īpašumu neizīrē, bet vēlas, lai kāds pastāvīgi parūpējas par to.

Mūsu pārvaldīšanas pakalpojumā ietverts:

        •    Īpašnieka interešu pārstāvēšana
        •    Atslēgu glabāšana
        •    Avārijas brigādes pakalpojumi 24stundas diennaktī
        •    Pakalpojumu līgumu slēgšana (piemeram, internets un TV)
        •    Sadarbība ar ēkas apsaimniekotājiem
        •    Īpašuma mantas apdrošināšana
        •    Rēķinu un citu maksājumu pārvaldība
        •    Dažādu nepieciešamo pakalpojumu tāmju sagatavošana un pakalpojumu organizēšana:
                o    Īpašuma stāvokļa uzlabošana un remonts
                o    Kanalizācijas un ūdensvada remonts
                o    Elektrisko instalāciju apkope
                o    Signalizācijas uzstādīšana
                o    Atslēdznieku pakalpojumi
                o    TV un satelīttelevīzijas pieslēgšana un uzstādīšana
                o    Industriālā tīrīšana
                o    Papildus mēbeļu piegāde un uzstādīšana
        •    Regulāra īpašuma pārbaude
        •    Pasta sūtījumu saņemšana

Papildus pakalpojumi, ja īpašums tiek izīrēts:

        •    Īres maksājumu kontrole un administrēšana
        •    Tieša komunikācija ar īrniekiem
        •    Kontaktu starpniecība starp Īrnieku un Īpašnieku

Mums būs nepieciešams depozīts, ar kuru mēs Jūsu vārdā apmaksāsim komunālos maksājumus, kā arī remontdarbus ārkārtas situācijās. Ja dzīvoklī būs nepieciešams remonts, mēs uzaicināsim kvalificētus meistarus, lai novērstu problēmu vai veiktu plašākus remontdarbus.
Parakstot Pārvaldīšanas līgumu,  mēs Jūs neierobežojam īrnieku izvēlē.  Jums ir tiesības pašam meklēt īrniekus vai nodot šo darbu kādam citam māklerim. Vienīgā prasība, ko rada drošības apsvērumi, -  mums  jābūt vienīgiem, kam ir īpašuma atslēgas un visiem īrniekiem jābūt  reģistrētiem  pie mums.
 
Lai  veiktu šo pakalpojumu, mūsu rīcībā jābūt Jūsu īpašuma atslēgas dublikātam un pilnvarai Jūsu vārdā veikt nepieciešamās darbības.

Plašāku informāciju varat saņemt zvanot uz mūsu biroju.